Veelgestelde vragen

/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen 2020-05-22T11:16:45+00:00

Particulier

Acceptatie

Het is voor u en voor ons belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij uw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werkt Fietslease Holland samen met Kedin Consumenten Lease.  Zij voorzien ons van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van uw persoonlijke situatie. Kedin financiert ook uw leasefiets.

Nadat u heeft aangegeven welke fiets u wilt en uw gegevens heeft ingevuld, krijgt u van Fietslease Holland een bevestiging van uw aanvraag. Fietslease Holland neemt dan op werkdagen binnen 24 uur contact met u op. U hoort van ons of uw aanvraag geaccepteerd is of niet. Bij een positieve toetsing wordt u gevraagd om de benodigde documenten voor het opstellen van de contractstukken te uploaden op de website van Fietslease Holland. Indien alle benodigde documenten compleet zijn, zult u binnen twee werkdagen het Leasecontract per mail ontvangen.

Wij vragen u slechts beperkte informatie aan te leveren.

  • Volledige Naam;
  • Adresgegevens;
  • e-mailadres
  • Vast of mobiel telefoonnummer;
  • Geboortedatum

Bedenktijd

Ja, u heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u de  Leaseovereenkomst ondertekend heeft en heeft voorzien van een datum. Indien u geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra Fietslease Holland de getekende overeenkomst heeft ontvangen.

Ja, als u niet 14 dagen wilt wachten, dan kunt u afstand doen van de bedenktijd. U moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij Fietslease Holland op kantoor of bij de leverende dealer, waarbij Kedin Consumenten Lease het document medeondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaalt u de eventuele afgesproken aanbetaling en zal Fietslease Holland de fiets direct bestellen bij de dealer.

Levering

We streven altijd naar een levering binnen drie weken. Mocht het aangevraagde model niet meer leverbaar zijn of de levertijd langer zijn dan drie weken, nemen we even contact op.

We leveren helaas niet in het buitenland. Uiteraard kunt u de fiets wel zelf meenemen naar het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie!

Zodra Fietslease Holland het getekende Leasecontract van u heeft ontvangen en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken of u van die bedenktijd afstand heeft gedaan, wordt de fiets door Fietslease Holland besteld bij de dealer waar u de aanvraag heeft gedaan.

Contract

In principe niet, maar als er sprake is van overmacht kun je altijd contact met ons opnemen. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Wij doen uiteraard enorm ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter toch zo zijn dat je niet tevreden bent met onze dienstverlening. Je kunt dan altijd contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of chat. In alle gevallen nemen we je klacht erg serieus en zullen we er alles aan doen je zo snel mogelijk tevreden te stellen!

Dan kun je de fiets van ons overnemen, of deze inruilen tegen een nieuwe! Na 30 maanden bellen we je altijd even om dit te bespreken.

Nee, de Leaseovereenkomst wordt niet getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel.

De Leaseovereenkomst loopt minimaal 36 maanden en maximaal 48 maanden. Dit wordt vooraf afgesproken in de Leaseovereenkomst.

De Leasefiets van Fietslease Holland is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de fiets, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, casco verzekering, 24/7 pechhulp en BTW.

Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende BTW-percentage.

Onderhoud & reparatie

Het is niet nodig om extra garantie bij te kopen omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de Leaseovereenkomst. U loopt dus bij normaal gebruik geen risico.

U kunt voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden naar elke officiële Fietslease Holland dealer (zie hiervoor www.fietsleaseholland.nl). Het is wel van belang om direct bij deze dealer aan te geven dat het een fiets is van Fietslease Holland en dat u de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Nee, dat is voor reparatie niet nodig, behalve als schade is ontstaan door een ongeluk. U maakt zelf een afspraak met de officiële Fietslease Holland dealer, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Fietslease Holland. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Fietslease Holland aan u doorbelast. Het is wel van belang om bij deze dealer aan te geven dat het een fiets is van Fietslease Holland en dat u de kosten voor onderhoud en reparatie dus bij normaal gebruik niet zelf hoeft te betalen.

In de leaseovereenkomst is geen vervangende fiets opgenomen. U kunt met de Fietslease Holland dealer afspraken maken over een vervangende fiets.

De kwaliteit van de leasefiets kan alleen gegarandeerd worden als de fiets op gezette tijden een onderhoudsbeurt krijgt. De eerste controlebeurt vindt plaats 3 maanden na de levering van de fiets en daarna jaarlijks. U bent zelf verantwoordelijk om de fiets tijdig bij de aangesloten dealer te brengen. Indien uw de fiets bij herhaling niet tijdig een onderhoudsbeurt laat geven kan dit leiden tot opzegging van de Leaseovereenkomst.  Fietslease Holland herinnert u periodiek aan deze onderhoudsbeurten.

Als blijkt dat Fietslease Holland bij latere reparaties hogere kosten heeft doordat u zelf eerder reparaties uitvoerde, dan komen deze extra kosten voor uw eigen rekening. Wij raden u daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het belangrijk dat u zelf regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

In principe komen alle reparaties voor vergoeding in aanmerking. Bij sommige categorieën fietsen is de vergoeding voor bepaalde onderdelen (zoals banden, remblokken, ketting (of riem), cassette en tandwielen) beperkt tot één keer per jaar. Voor meer informatie, zie www.fietsleaseholland.nl 

Deze beperking geldt alleen voor de categorieen, ongeachte of de Fiets elektrisch is:

  • Mountainbike
  • Racefiets
  • Speed Pedelecs (45 km/u)

 

Als de fiets in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan neemt u eerst telefonisch contact op met Fietslease Holland voor overleg. Indien de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden in het buitenland uitgevoerd moeten worden, dan betaalt u deze vooruit en kunt u de kosten bij Fietslease Holland declareren als u terug bent in Nederland. Wij bevestigen dit altijd vooraf per email aan u.

Verzekering

In de leaseovereenkomst is een cascoverzekering inbegrepen. Tevens zijn een Ongevallen Opzittenden Verzekering en een Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de Leaseovereenkomst opgenomen.

U betaalt geen eigen bijdrage bij schade en/of diefstal.

Nee, Fietslease Holland hanteert geen andere eigen bijdrage voor jonge berijders.

Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte onderdelen van de Leaseovereenkomst.

Accessoires die zijn opgenomen in de Leaseovereenkomst zijn standaard meeverzekerd. Door u zelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn echter niet meeverzekerd in de Leaseovereenkomst.

Nee, voor de looptijd van de Leaseovereenkomst staat de verzekeringspremie vast.

U mag met uw Leasefiets naar het buitenland. De cascoverzekering biedt een werelddekking, de ongevallen opzittende verzekering, verhaalsrechtsbijstand verzekering en de pechhulp bieden in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Raadpleeg voor details altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Diefstal

Geef diefstal van uw fiets altijd zo snel mogelijk door aan Fietslease Holland. Dit kan telefonisch, via de website of bij de dealer die uw fiets aan u heeft uitgeleverd. Doe daarnaast ook direct aangifte van diefstal bij de politie en stuur een kopie naar Fietslease Holland.

U kunt de fiets voorzien van extra accessoires, maar deze dienen wel via de dealer van de fiets te worden geleverd en gemonteerd. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat daarbij schade aan de fiets ontstaat. Vóórdat u de fiets weer inlevert moeten de accessoires verwijderd zijn, anders wordt Fietslease Holland automatisch en zonder vergoeding eigenaar van deze accessoires. De kosten voor montage, onderhoud, verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging en verwijdering van de accessoires zijn voor uw eigen rekening.

Bij diefstal van de fiets stopt de Leaseovereenkomst. Is dat binnen 12 maanden nadat uw contract gestart is? Dan kiest u een nieuwe fiets uit en wordt een nieuwe Leaseovereenkomst gesloten. Is de fiets langer dan 12 maanden na de start van het contract gestolen? Dan kiest u zelf of u een nieuwe Leaseovereenkomst afsluit.

Er is voor u geen eigen risico als de fiets wordt gestolen en u de 2 fietssleutels inlevert samen met een kopie van de aangifte bij de politie. Indien u niet kunt aantonen dat de fiets daadwerkelijk op slot stond of u geen aangifte doet, dan dient u de verplichtingen uit de Leaseovereenkomst te blijven na komen.

Pech

Indien u verder dan 1 kilometer van uw vertrek- of aankomst locatie stil komt te staan met pech aan uw fiets, dan neemt u contact op met onze pechhulp. U heeft een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen u verder op weg, brengen u naar de dichtstbijzijnde dealer of naar de locatie waar u vandaan komt. De pechhulp kunt u ook inschakelen als u tijdens de fietsrit letsel heeft opgelopen als gevolg van lichamelijke problemen door een medische oorzaak waardoor u niet verder kunt fietsen of naar uw eindpunt. Pech onderweg geldt niet bij een lege accu.

Nee, voor de Leasefiets is deze niet nodig, want Fietslease biedt internationale pechhulp. U kunt wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht Fiets Service.

Een ongeluk kan zijn ontstaan door uw eigen schuld of door een ander. In alle gevallen raden wij u aan om direct telefonisch contact op te nemen met Fietslease Holland, zelfs indien er ogenschijnlijk geen schade aan uw fiets is. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van letselschade verhaal.

Schade

Indien u schade heeft, neemt u contact op met Fietslease Holland en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. U dient alle schades te melden aan Fietslease Holland.

De Leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de fiets technisch of economisch total loss is. U kunt daarna een nieuwe fiets uitkiezen en wederom gebruik maken van een Leasefiets via Fietslease Holland. Binnen 12 maanden van het eerste contract gaan we een nieuwe leaseovereenkomst met u aan, na 12 maanden is het uw eigen keuze om opnieuw een Leaseovereenkomst via Fietslease Holland aan te gaan.

Uw fiets is verzekerd tegen schade en diefstal. Uw eigen risico is beperkt tot Euro 60 per gebeurtenis. Indien de gebeurtenis niet onder de verzekering valt, bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van de schade.

Leasefiets

Het is alleen mogelijk om een upgrade van de accu of een extra kabelslot op te nemen in de Leaseovereenkomst. Andere accessoires kunt u zelf aanschaffen.

U kunt de fiets voorzien van extra accessoires, maar deze dienen wel via de dealer van de fiets te worden geleverd en gemonteerd. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat daarbij schade aan de fiets ontstaat. Vóórdat u de fiets weer inlevert moeten de accessoires verwijderd zijn, anders wordt Fietslease Holland automatisch en zonder vergoeding eigenaar van deze accessoires. De kosten voor montage, onderhoud, verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging en verwijdering van de accessoires zijn voor uw eigen rekening.

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de Leaseovereenkomst. De banden kunt u laten vervangen bij een BOVAG fietsendealer. Voor bepaalde categorieën fietsen geldt dat vervanging van banden, cassette en ketting beperkt is tot één keer per jaar. Neemt u hiervoor contact op met Fietslease Holland. Zie hiervoor verderop onder “Onderhoud en Reparatie”

Ja, u mag dit zelf doen, maar daarbij is het niet toegestaan om het wiel van de fiets te verwijderen. Dit in verband met mogelijke schade aan of storingen in de aandrijving van de ketting of bij een elektrische fiets van de elektromotor.

Met de leasefiets van Fietslease Holland kunt u onbezorgd op een nieuwe (elektrische) fiets rijden voor een vast bedrag per maand. U hoeft vooraf geen investering te doen en na de vaste periode kunt u opnieuw een nieuwe fiets uitkiezen. U weet precies wat uw maandelijkse kosten zijn. Diefstalverzekering, reparatie, onderhoud, bandenvervanging en pechhulp zijn bij het leasebedrag inbegrepen. En niet alleen de fiets is verzekerd, ook u als u op de fiets rijdt.

Betalen

De maandlasten worden elke maand automatisch geïncasseerd middels een automatisch incasso. Je tekent hiervoor een SEPA machtiging direct bij het afsluiten van het contract.

Nee, we melden deze overeenkomst niet aan bij het BKR. Dit omdat het hier niet om een financieel product gaat, maar om een abonnement. Een huidige BKR registratie heeft dus ook geen invloed op het krijgen van een leasecontract.

Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. U kunt wel een aanbetaling doen om uw maandelijks leasetarief gedurende de looptijd te verlagen. Houdt u er rekening mee dat u de aanbetaling niet terugkrijgt bij tussentijdse opzegging of ontbinding van de Leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de fiets.

Ja, het is mogelijk om maximaal 25% van de Winkelprijs inclusief BTW aan te betalen.

Als u vragen heeft over de betaling van de maandtermijnen of de automatische incasso, dan dient u contact op te nemen met Fietslease Holland. Zij zullen u doorverbinden naar de juiste afdeling bij Kedin Consumenten Lease.

Einde leaseovereenkomst

De Leaseovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De Leaseovereenkomst eindigt ook op het moment dat de fiets door u is ingeleverd nadat de Leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden door of namens Kedin Consumenten Lease.

Als de looptijd van de Leaseovereenkomst is verstreken of deze is beëindigd, dient u de fiets in te leveren op een door Fietslease Holland aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van Fietslease Holland. Als de fiets niet tijdig of niet compleet wordt ingeleverd, dan wordt de schade aan u in rekening gebracht.

Bij het inleveren van de fiets dient deze schoon en zonder schade te zijn. Indien de fiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat uw eigen accessoires vooraf worden verwijderd, dat alle bij de fiets behorende documenten, sleutels en accessoires worden ingeleverd en dat eventuele schade al vooraf gemeld is bij Fietslease Holland. Alle zaken die op of aan de fiets zijn achtergebleven en niet in het Leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Fietslease Holland.

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan u worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade. Op de website van Fietslease Holland vindt u de Inleverhandleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.